Bereid je voor

De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend ervoor te zorgen dat, bij (onverwacht) overlijden, hun partner in materieel opzicht verzorgd is. Maar veel andere aspecten krijgen vreemd genoeg veel minder of zelfs geen aandacht. In onze gesprekken met anderen blijkt dat er relatief nog weinig gesproken wordt over de dingen die plotseling belangrijk worden wanneer een partner overlijdt.

Vragen zoals: – Is de ander in staat om voor zichzelf te zorgen? – Kan hij/zij koken? -Kan hij/zij de was doen? – Kan hij/zij omgaan met de computer? – Is de ander helemaal op de hoogte van de financiën? – Zijn de pincodes en wachtwoorden bekend? – Ben je op de hoogte van de wensen bij overlijden van de ander? – Ben je op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot begraven en cremeren in Portugal. Enzovoort, enzovoort.

Is dat belangrijk? Ja, dat is wel onze ervaring. Vooral als je – zoals wij – in het buitenland woont. Dan heb je de steun nodig van bijvoorbeeld je kinderen. Als je dan, als ouders, je gegevens niet bij elkaar hebt maak je het hen onnodig lastig.

Zaken als ‘wat zijn de wensen van de overledene ten aanzien van begraven of cremeren?’, ‘hoe wordt de erfenis geregeld?’, ‘is er een overlijdensrisicoverzekering of begrafenispolis?’ Je wilt het je partner toch niet aandoen dat deze hierop het antwoord schuldig moet blijven? Clichés? Echt niet.

In onze zoektocht naar het reilen en zeilen rondom ‘overlijden’, kwamen we tot de conclusie dat er één ding heel belangrijk is en dat is: Bereid je voor.

Erfrecht

Wanneer je in Portugal woont en daar overlijdt zal de nalatenschap gewoonlijk worden afgehandeld door een Portugese notaris. Hierbij zal dan het Portugese erfrecht worden toegepast. Dit kan in sommige gevallen gunstig uitpakken voor de erfgenamen, aangezien Portugal reeds in 2004 de erfbelasting heeft afgeschaft. Maar het niet in alle gevallen de beste oplossing. Lees verder…

Levenstestament

In het testament leg je zaken vast die na je overlijden gaan spelen, wie erft wat en hoeveel, terwijl in het levenstestament dingen aan de orde komen die spelen voor je overlijdt.

In Portugal heet het levenstestament ‘Testamento Vital’. Het is een verklaring die aangeeft dat de persoon niet behandeld wilt worden bij een ongeneeslijke ziekte, dat er geen “proeven” gedaan mogen worden en dat er enkel en alleen palliatieve zorg toegepast mag worden. Ook wordt iemand aangesteld als woordvoerder als de persoon dat zelf niet meer zou kunnen verwoorden. Lees verder…

Verzekeringen

A short description of your company and the services you offer.


Let’s build something together.